skip to Main Content

Hoe gaan we bij Blescoaching om met klachten?

Wij zetten ons in om zo goed mogelijke diensten te bieden. Mocht u desondanks toch ontevreden zijn over de geleverde begeleiding/coaching dan horen wij dat graag. Een open gesprek biedt vaak al een oplossing. Wij zullen de klacht beoordelen en waar nodig en gewenst actie ondernemen om Uw onvrede op te lossen. Blescoaching streeft ernaar om Uw klacht binnen een termijn van ca. 6 weken na ontvangst af te handelen.

Bel of mail Ester Maatman, ester@blescoaching.nl of 0640520127

Wanneer we er samen niet uit komen kunt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie indienen. Blescoaching is hiervoor aangesloten bij het CAT Collectief. De klachtenfunctionaris van deze organisatie zet zich in om, gedurende de klachtenprocedure, te ondersteunen in het komen tot een oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder.

Meer informatie kunt u vinden op www.catcollectief.nl

Back To Top