skip to Main Content

Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verklaart Blescoaching de persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige wijze te beheren. In de behandeling van persoonsgegevens voldoet Blescoaching tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

. Wanneer dit noodzakelijk is voor de overeenkomst die we aangaan

. Wanneer jij toestemming hebt verleend

. Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Welke algemene persoonsgegevens verwerken wij?

. Voornaam

. Achternaam

. Woonplaats

. Geboortedatum

. Telefoonnummer

. Emailadres

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?

. Noodzakelijke medische gegevens

. Verloop van het proces

. Evaluaties

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

. Ondersteuning/begeleiding

. Coaching

. Zorg op maat

. Onderhouden van contact.

. Faciliteren van het facturatieproces uitgevoerd door Zorgcoöperatie Brabant

Worden de gegevens aan derden verstrekt?

. Als jij daar toestemming voor hebt gegeven

. Als dat verplicht is op de grond van de wet of een rechterlijke uitspraak

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij dragen zorg voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Blescoaching zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet op betreffende dienstverlening van toepassing is.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens?

. Inzage in de gegevens

. Aanpassing van de gegevens

. Bezwaar tegen het gebruik van de gegevens

. Overdracht van gegevens

Kan de privacyverklaring gewijzigd worden?

Van tijd tot tijd kan deze privacyverklaring door een bijgewerkte versie vervangen worden. Wij raden u daarom aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven.

Deze versie is van Maart 2022

Heeft u vragen? Stel ze gerust.

Ester Maatman, Blescoaching

ester@blescoaching.nl

0640520127

 

Back To Top